header1a

Maatwerk Arbodienstverlener

Register Arboverpleegkundige

De Register Arboverpleegkundige is een BIG-geregistreerde, verpleegkundige die (post)-hbo is opgeleid op het vakgebied Arbeid en Gezondheid en vermeld staat in het register van de V&VN. De Register Arboverpleegkundige is een generalist die breed inzetbaar is in het gehele werkveld Veiligheid, Gezondheid en Welzijn en moet worden gezien als specialist in preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie. Op dit moment zijn er in Nederland nog 180 geregistreerde Arboverpleegkundigen.

Klik hier voor de folder van de V&VN Arboverpleegkundige folder van maart 2021.  Samenwerken met Arboverpleegkundige

De Register Arboverpleegkundige richt zich op werkwerkers en de arbeidsorganisatie, in relatie tot arbeid en gezondheid op micro-, meso- en macroniveau. Met als doel de gezonde medewerker in zijn of haar werk gezond en duurzaam inzetbaar te houden. De Register Arboverpleegkundgie speelt een belangrijke rol in de vaststelling van de arbeidsmogelijkheden van de cliënt. De Register Arboverpleegkundige werkt nauw samen met andere disciplines

De Register Arboverpleegkundige is de professional bij uitstek die de vertaalslag maakt van de aangegeven beperkingen naar arbeidsmogelijkheden. In feite is er bijna altijd sprake van arbeidsmogelijkheden, ondanks dat er beperkingen zijn.

De Register Arboverpleegkundige beschikt over medische kennis en heeft de nodige kennis omtrent medicijnen en medische ingrepen. Tevens volgt hij hierin bijscholingen

De Bedrijfsarts, waarmee de Register Arboverpleegkundige nauw mee samen werkt, is vnl bezig met de medische kant van een zieke werknemer en hij stelt een medische belastbaarheid beoordeling op.

De uitkomsten van die beoordelingen worden vertaald naar een werkhervattingsadvies waaraan het belastbaarheidsprofiel gekoppeld is. De vertaling van het belastbaarheidsprofiel naar werk is niet altijd even makkelijk. Hiervoor is kennis en inzicht nodig, waar de Register Arboverpleegkundige over beschikt.

De Register Arboverpleegkundige werkt vanuit een Taakdelegatie. Dit betekent dat de Register Arboverpleegkundige in opdracht van de Bedrijfsarts werkt, waarbij de Bedrijfsarts de eindverantwoordelijkheid draagt.

De Register Arboverpleegkundige kan samen met werknemer en werkgever de werkplek beoordelen of het geboden werk passend is en voldoet aan het opgestelde belastbaarheidsprofiel.

De Register Arboverpleegkundige stelt eveneens ook belastbaarheids- cq inzetbaarheidsprofielen op met de daarbij behorende werkhervattingsadviezen. Klik op de ze link om de nieuwe folder van V&VN te open. Spreekuur Arboverpleegkundige

De Register Arboverpleegkundige is de enige persoon die naast de Bedrijfsarts mag vragen naar medische zaken, omdat hij vanuit zijn BIG -registratie valt onder het medische beroepsgeheim. Daarnaast heeft de Register Arboverpleegkundige een goede kennis van de Sociale Wetgeving en een uitgebreid netwerk met andere Arboprofessionals.

De taken van de Register Arboverpleegkundige zijn erg breed. Enerzijds zijn er de Verzuimgerelateerde zaken: zoals het houden van verzuimspreekuren op locatie of telefonische spreekuren, het op huisbezoek gaan bij de werknemer;  het opstellen van belastbaarheidsprofielen op en het opstellen werkhervattingsadviezen; het bewaken van de procesvoortgang; kan verrichten van kleine medische handelingen. Anderzijds ligt de expertise op gebied van preventie zoals: het beoordelen werkplekken; het opstellen van de RI&E of hierbij de werkgever ondersteunen; het uitvoeren van PMO's. Daarnaast begeleidt en ondersteunt hij zowel werknemer als werkgever bij de re-integratie; neemt deel aan Sociaal Medisch Teamoverleg.

Binnen het takenpakket van de Register Arboverpleegkundige is duidelijk ook sprake van overlapping van taken met andere Arboprofessionals