header1a

Verzuim en casemanagement

Arboverpleegkundige

De Arboverpleegkundige is een BIG-geregistreerde, verpleegkundige die (post)-hbo is opgeleid. De arboverpleegkundige is een generalist die breed inzetbaar is in het gehele werkveld Veiligheid, Gezondheid en Welzijn en moet worden gezien als specialist in preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie. Op dit moment zijn er in Nederland nog 150 geregistreerde Arboverpleegkundigen.

De Arboverpleegkundige richt zich op werkwerkers en de arbeidsorganisatie, in relatie tot arbeid en gezondheid op micro-, meso- en macroniveau. Met als doel de gezonde medewerker in zijn of haar werk gezond en duurzaam inzetbaar te houden. De Arboverpleegkundgie speelt een belangrijke rol in de vaststelling van de arbeidsmogelijkheden van de cliënt. De Arboverpleegkundige werkt nauw samen met andere disciplines

De Arboverpleegkundige is de professional bij uitstek die de vertaalslag maakt van de aangegeven beperkingen naar arbeidsmogelijkheden. In feite is er bijna altijd sprake van arbeidsmogelijkheden, ondanks dat er beperkingen zijn.

De Arboverpleegkundige beschikt over medische kennis en heeft de nodige kennis omtrent medicijnen en medische ingrepen.

De Bedrijfsarts, waarmee de Arboverpleegkundige nauw mee samen werkt, is vnl bezig met de medische kant van een zieke werknemer en hij stelt een medische belastbaarheid beoordeling op.

De uitkomsten van die beoordelingen worden vertaald naar een werkhervattingsadvies waaraan het belastbaarheidsprofiel gekoppeld is. De vertaling van het belastbaarheidsprofiel naar werk is niet altijd even makkelijk. Hiervoor is kennis en inzicht nodig, waar de Arboverpleegkundige over beschikt.

De Arboverpleegkundige werkt vanuit een Taakdelegatie. Dit betekent dat de Arboverpleegkundige in opdracht van de Bedrijfsarts werkt, waarbij de Bedrijfsarts de eindverantwoordelijkheid draagt.

De Arboverpleegkundige kan samen met werknemer en werkgever de werkplek beoordelen of het geboden werk passend is en voldoet aan het opgestelde belastbaarheidsprofiel.

De Arboverpleegkundige stelt eveneens ook belastbaarheids- cq inzetbaarheidsprofielen op met de daarbij behorende werkhervattingsadviezen.

De Arboverpleegkundige is de enige persoon die naast de Bedrijfsarts mag vragen naar medische zaken, omdat hij vanuit zijn BIG -registratie valt onder het medische beroepsgeheim. Daarnaast heeft de Arboverpleegkundige een goede kennis van de Sociale Wetgeving en een uitgebreid netwerk met andere Arboprofessionals.

De taken van de Arboverpleegkundige zijn erg breed. Naast het houden van verzuimspreekuren op locatie of telefonische spreekuren, gaat hij ook op huisbezoek bij de werknemer; stelt ook belastbaarheidsprofielen op en maakt werkhervattingsadviezen; bewaakt de procesvoortgang; beoordeelt werkplekken; kan kleine medische handelingen verrichten. Daarnaast begeleidt en ondersteunt hij zowel werknemer als werkgever bij de re-integratie; neemt deel aan Sociaal Medisch Teamoverleg.

Binnen het takenpakket van de Arboverpleegkundige is duidelijk ook sprake van overlapping van taken met andere Arboprofessionals.