header1a

Maatwerk Arbodienstverlener

Casemanagement

casemanagementSnel signaleren, snel ingrijpen, duidelijke afspraken maken en heldere terugkeerdoelen stellen. Dat is de beste manier om grip op verzuim te krijgen.

De Casemanager staat daarbij centraal. Hij of zij is uw vaste aanspreekpunt en helpt u van probleem tot oplossing. Indien nodig schakelt de Casemanager externen in (bijvoorbeeld een Bedrijfsarts). De Casemanager kan een interne medewerker van het bedrijf zijn, maar kan ook extern ingehuurd worden.

ACC Consultancy B.V. kan deze taak op zich nemen.

Het doel van de Casemanager van ACC Consultancy B.V. is te voorkomen dat een werknemer in de WIA terecht komt. Er wordt gestreefd de werknemer weer te re-integreren in zijn werk en het liefst in zijn eigen functie. En als dat niet (meer) haalbaar is, zal er gekeken worden welke andere mogelijkheden er voor de werknemer zijn. Om dit goed te kunnen doen is er een goede samenspraak met werknemer en werkgever een voorwaarde. De Wet Verbetering Poortwachter legt zowel bij de werkgever als werknemer allerlei verplichtingen op.

Als het niet meer mogelijk is om de werknemer te re-integreren in zijn of haar eigen werk (spoor 1), zal de Casemanager van ACC Consultancy B.V. ook actie ondernemen om de werknemer bij een ander bedrijf aan het werk te krijgen (spoor 2). Hiervoor zal de Casemanager van ACC Consultancy B.V. een extern re-integratiebedrijf inschakelen. Tot heden toe zijn alle dossiers door het UWV als goed beoordeeld en heeft er nog nooit een sanctionering plaatsgevonden.