header1a

Maatwerk Arbodienstverlener

Verzuimmanagement

VerzuimAlle verzuimmeldingen worden in een centrale database vastgelegd. De aangesloten bedrijven registreren zelf het verzuim in de webbased VerzuimApplicatie.
Tevens kan de werkgever naar eigen behoefte de nodige verzuimstatistieken uitdraaien en andere relevante overzichten.

Door een centrale registratie van al het verzuim kunnen alle wettelijke momenten bewaakt worden.
Bij langdurige zieken treedt de Wet Verbetering Poortwachter in werking. De Wet legt een werkgever een aantal verplichtingen op om tot re-integratie van werknemers te komen. In dit proces moeten een aantal zaken geregeld worden. Wordt dit niet goed geregeld, dan kan de controlerende instantie UWV overgaan tot sancties.

In de Verzuimapplicatie is het hele proces van Wet Verbetering Poortwachter opgenomen. ACC Consultancy B.V. en een groot aantal Gecerticeerde Bedrijfsartsen, zoals de Bedrijfsartsen van WVMconsult B.V. werken met die webbased VerzuimApplicatie. Doordat het hele proces gedigitaliseerd is kan de werkgever direct alle rapportages online inzien. De werkgever kan zelfs via de VerzuimApplicatie communiceren met de Casemanager van ACC Consultancy B.V. en Bedrijfsarts. De VerzuimApplicatie is een pakket dat uitstekende mogelijkheden biedt om het ziekteverzuim gezamenlijk en integraal aan te pakken. Het is een volledig transparant systeem en de werkgever ziet welke acties er uitgevoerd zijn. Tevens is de VerzuimApplicatie ook ingericht op de nieuwe veranderde wettelijke eisen zoals de Wet BeZeVa en WGA en ZW eigenrisicodrager.