header1a

Maatwerk Arbodienstverlener

Bigregistratie

Vanaf 1 april 2019 was de Wetgever van plan om iedere BIG-geregistreerde professional de wettelijk verplichting zou krijgen om op de website, de klant de mogelijkheid te geven om te verifiëren of de betreffende dienstverlener ook daadwerkelijk in het Bigregister vermeld stond. Deze Wetgeving is voorlopig geparkeerd, maar zal naar verwachting in de toekomst alsnog van kracht worden.

Ondanks het feit dat het wettelijk nog niet verplicht is, heb ik als professional toch mijn BIG-registratie opgenomen op de site, zodat het voor klanten makkelijker is om te verifiëren of ik BIG gereistreerd ben   

Klik op onderstaande link om de QR code uit het BIG-register te openen

Bigregistratie QR-code