header1a

Maatwerk Arbodienstverlener

Visie

Bij de traditionele Arbodiensten komt het nog vaak voor dat de Bedrijfsarts de regie voert over het verzuimbeleid. Bij ACC Consultancy B.V. wordt een (gecertificeerde) Bedrijfsarts alleen dan ingeschakeld als het om medische zaken gaat of specialistische expertise nodig is. De primaire regie ligt bij de werkgever, maar kan als hij dat wil, de regie volledig of gedeeltelijk overdragen aan ACC Consultancy B.V.

ACC Consultancy B.V. ziet het verzuim als een gezamenlijk probleem en niet als "het probleem van de werkgever". Dit houdt in dat ACC Consultancy B.V. samen met de werkgever en werknemer zoekt naar een oplossing om de werknemer weer aan het werk te krijgen.

Iedere werknemer overkomt het wel eens dat hij of zij niet kan werken door ziekte. Gelukkig is het in de meeste gevallen maar kortdurend. Soms komt het bij het kortdurende verzuim ook voor dat een werknemer niet terecht verzuimt. De Casemanager van ACC Consultancy B.V. treedt in dergelijke gevallen dan ook kordaat op om dit "grijs" verzuim aan te pakken.

In sommige gevallen kan het voorkomen dat een werknemer langduriger ziek is. Bij langdurige ziekte is het niet altijd zo dat betreffende werknemer volledig arbeidsongeschikt is. Vaak zijn er nog voldoende arbeidsmogelijkheden. Die arbeidsmogelijkheden worden gebruikt om de werknemer weer in het arbeidsproces te betrekken. In de nieuwe WIA wetgeving noemt men dit "resterend arbeidsvermogen". Door vanaf het begin van het verzuim contact te hebben met de werknemer en te kijken wat de reden van het verzuim is, kan vaak voorkomen worden dat er langdurig verzuim optreedt. De praktijk heeft uitgewezen dat als iemand langer dan 3 maanden uit de roulatie is, het moeilijk wordt om weer te re-integreren.

Dit moet zoveel mogelijk voorkomen worden. Daarom benadert ACC Consultancy B.V. de zieke werknemer, niet vanuit de ziekte, maar vanuit wat de werknemer wel nog kan. Het maakt niet uit of de werknemer nu kortdurend of langdurig verzuimt.

  

kansen