header1a

Maatwerk Arbodienstverlener

Sterke kanten van ACC Consultancy B.V.

sterke kantenDe redenen waarom bedrijven bewust kiezen voor ACC Consultancy B.V. zijn:
 • Kleinschaligheid.
 • Visie en werkwijze.
 • Snel acties kunnen ondernemen.
 • Eén aanspreekpunt voor zowel werknemer als werkgever.
 • Directe lijnen naar andere professionals, waardoor snel gereageerd kan worden.
 • Betrokkenheid.
 • Onafhankelijkheid en objectiviteit.
 • Netwerk van zelfstandig gevestigde Arboprofessionals.
 • Bedrijfsarts wordt alleen "indien nodig" ingeschakeld.
 • Altijd terugkoppeling naar werknemer en werkgever.
 • Altijd goedkeuring vooraf gevraagd aan werkgever om interventies in te zetten.
 • Meedenken, ondersteunen en adviseren aan leidinggevenden.
 • Transparante gebruiksvriendelijke webbased Verzuimapplicatie.
 • Transparante werkwijze voor zowel werkgever als werknemer