header1a

Maatwerk Arbodienstverlener

Wat doet ACC Consultancy B.V.

Vanaf 1 juli 2005 is er geen verplichte aansluiting meer noodzakelijk bij de gecertificeerde Arbodiensten. Deze liberalisering van de Arbowetgeving ontslaat de werkgevers echter niet van een aantal wettelijke verplichtingen. U bent als werkgever op basis van de Arbowet verantwoordelijk voor:

1. advies over en toetsing van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E);

2. ziekteverzuimbegeleiding;

3. arbo-spreekuur (voor advies aan de medewerker over zijn of haar arbeidsomstandigheden);

4. periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek;

5. aanstellingskeuringen als die zijn toegestaan; ze mogen alleen plaatsvinden als het voor de functie

aantoonbaar noodzakelijk is dat de werknemer aan bepaalde eisen van medische geschiktheid voldoet.

ACC Consultancy B.V. is een kleine organisatie die bovenstaande zaken voor u kan regelen.

De kracht van ACC Consultancy B.V. is zijn kleinschaligheid. Hierdoor kan naast goede kwaliteit ook goede service geboden worden. Er is één centraal aanspreekpunt voor zowel de werkgever als werknemer. Het eindeloos wachten aan de telefoon om doorverbonden worden naar de door u gevraagde persoon, behoort tot het verleden.

ACC Consultancy B.V. levert maatwerk. Directe communicatie en korte lijnen met arboprofessionals zorgen voor snelle acties en interventies. Dit is voor u als werkgever en werknemer alleen maar voordelig.

ACC Consultancy B.V. heeft samenwerkingsverbanden met andere kleinschalige Verzuim- en Casemanagement bureaus om de continuïteit in de dienstverlening te kunnen waarborgen. Daarnaast heeft ACC Consultancy B.V. ook samenwerkingsverbanden met bureaus ver buiten Limburg.