header1a

Maatwerk Arbodienstverlener

Werkwijze

gesprekDe Casemanager van ACC Consultancy B.V. stelt alles in het werk om te voorkomen dat een werknemer onnodig lang ziek thuis zit. De Casemanager van ACC Consultancy B.V. zit er vanaf de eerste week bovenop. Onderneemt actie, overlegt met werkgever en schakelt zonodig andere deskundigen in. De Casemanager van ACC Consultancy B.V. kijkt altijd naar de mogelijkheden die iemand heeft om te kunnen werken. Kan de werknemer niet zijn eigen taken uitvoeren, dan wordt er gekeken naar de mogelijkheden van (tijdelijk) vervangend werk bij de werkgever. Op die manier kan de werknemer zijn "restcapaciteit" gebruiken om (gedeeltelijk) te werken. Dit levert voor beide partijen een win-win situatie op. De werknemer is blij dat hij nog kan werken en de werkgever is blij dat hij gebruik kan maken van zijn medewerker. De ervaring leert dat dit zijn vruchten afwerpt. U zult zien dat het (langdurig) verzuim in uw bedrijf omlaag gaat. Dat scheelt niet alleen in de kosten op de werkvloer (minder omzet, inhuren dure vervanging, reorganiseren werkzaamheden), maar op termijn ook in de kosten van uw verzuimverzekeringspremie.

Een zieke werknemer meldt zich op de gebruikelijke wijze ziek bij zijn werkgever. De werkgever meldt via de webbased Verzuimapplicatie de ziek- en/of herstelmelding. Afhankelijk van het verzuimprotocol worden de afgesproken acties uitgezet.

Hieronder ziet u een printscreen van de web-based verzuimapplicatie:

verzuimapplicatie