header1a

Maatwerk Arbodienstverlener

Ri&E - Risico Inventarisatie

Heeft u een bedrijf met meer dan 25 werknemers, dan bent u verplicht een RI&E op te stellen. Hierin staan de arbeidsrisico's die zich binnen uw bedrijf kunnen voordoen en de kansen dat die optreden. De RI&E wordt in deze situatie aan de hand van een bedrijfsbezoek beoordeeld door de “Arbo-dienst”.
Bedrijven met elf tot en met 25 medewerkers kunnen de RI&E schriftelijk laten toetsen, waardoor het tijdrovende bedrijfsbezoek verdwijnt. Voorwaarde is wel dat deze bedrijven gebruik maken van een checklist voor de RI&E die op branche- of sectorniveau door werkgevers en werknemers is vastgesteld.
Voor bedrijven met tien of minder mensen is de verplichte toetsing geheel verdwenen. Deze bedrijven moeten wel gebruik maken van een voor de branche of sector door zowel werknemers- als werkgeversorganisaties goedgekeurde checklist.
Bij het opstellen van de RI&E kan ACC Consultancy B.V. u helpen. Voor de wettelijke toetsen van de RI&E beschikt ACC Consultancy B.V. over professionals die gecertificeerd en bevoegd zijn om een RI&E te toetsen.

rie

Veel meer informatie over de RI&E vindt u op:
Website link: www.rie.nl